Nezařazené

Příspěvek pro vlastníky lesů – kůrovcová kalamita

„Středočeský kraj oznamuje subjektům hospodařícím v nestátních lesích, že byl zahájen příjem žádostí dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019“, kterými se stanovují podmínky dotačního programu financovaného z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Předpokládaná celorepubliková alokace pro nestátní vlastníky činí 4 mld. Kč,“ informuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období a sazbou (398 Kč/m3), která představuje rozdíl mezi průměrnou roční tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Žádost (jedna souhrnná za uvedené období) se bude podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena.

Více informací zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-financniho-prispevku-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-v-nestatnich-lesich-za-rok-2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *