Nezařazené

Příspěvek na infrastrukturu – prodloužení termínu

kanalizační potrubíTermín pro zaplacení příspěvku na infrastrukturu obce byl prodloužen do 30. června 2017.

V příspěvku od občanů jsou zahrnuté náklady na projekt a stavební řízení pro kanalizační přípojku. Příspěvek činí 15 tisíc Kč za přípojku (na Letníku u nemovitostí napojených na kořenovou čistírnu odpadních vod snížený příspěvek 5 tisíc Kč). Platit lze hotově na obecním úřadě nebo na účet obce 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné (u parcel uveďte číslo parcely). Současně je nutné na obecním úřadě podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.