Nezařazené

Přihlášení k trvalému pobytu

Kde a jak se přihlásit k trvalému pobytu?

Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě. Zde je nutné vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který získáte od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis).

Na zadní straně tiskopisu se vyplňují údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan přihlásit. Majitel nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu. Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis úředně ověřen. Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví přihlašovaný i vlastník nemovitosti.

Co musíte mít s sebou?

  1. Platný občanský průkaz (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství).
  2. Rodný list dítěte – v případě, že přihlašujete k pobytu dítě, které dosud nemá žádný doklad totožnosti
  3. Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnicví pomocí výpisu z katastru nemovitostí (u nového domu kolaudačním rozhodnutím, příp. kupní smlouvou). Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč (za osobu). Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Další informace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *