Nezařazené

Prezidentské volby 2013

Pražský hrad4.1.2013 – Prezidentské volby proběhnou v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00. Místem konání voleb ve volebním okrsku Mezouň je Obecní úřad Mezouň čp. 72.

Volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Hlasovací lístky budou dodány 3 dny před začátkem voleb, příp. je možné získat hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.