Berounský tunel

Prezentace záměru výstavby železničního tunelu z Prahy do Berouna

Prezentace záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“

Vážení spoluobčané,

jménem obce Mezouň bych Vás chtěl pozvat na Prezentaci Správy železnic k záměru “Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“, která se uskuteční v pondělí 5.6.2023 od 19:00 hod. v Lidovém domě v Nučicích (Tyršova 183, 252 16 Nučice).

Prezentace se zúčastní zástupci Správy železnic, Krajského úřadu Středočeského kraje a obcí Nučice, Mezouň, Tachlovice a Vysoký Újezd. Po skončení prezentace bude prostor pro veřejnou diskuzi k prezentovanému záměru (například upřesnění informací o plánované stavbě a s ní spojených rizicích, dopadech na běžný život v dotčených obcích a navržených opatřeních pro minimalizaci negativních vlivů).  

Miroslav Peleška
starosta obce Mezouň