Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 9.5.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 9.5.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
 2. Propojení vodovodu a kanalizace – Rastas, s.r.o.
 3. Kanalizační přípojky – ZD Mořina, žádost o odprodej pozemku obce
 4. Koupě poz.č.parc. 402/9
 5. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2017
 6. ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu
 7. Žádosti o dotace na činnost spolků
 8. Finanční výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
 9. Kontrolní výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
 10. Odpisy – odpisový plán r. 2017
 11. Ostatní