Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 7.8.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 7.8.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. CETIN, a.s. – smlouva o zřízení služebnosti na poz.č. parc. 400/4 a 415
  2. Ohlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 194/4
  3. Pošta Vysoký Újezd – podmínky spoluúčasti na provozu
  4. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
  5. Pronájem pozemků č.parc. 135/106, 135/160, 196/2, 3, 4 a 5
  6. Schválení dotace z infrastrukturního fondu Středočeského kraje
  7. Projektová dokumentace na chodníky v obci Mezouň
  8. Ostatní