Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 25.2.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň se koná 25. února 2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Změna územního plánu č. 2 – zadání změny
  2. Konečné znění smlouvy se spol. Vodovody a kanalizace Beroun
  3. Inventarizace obce r. 2009
  4. Kontrola příspěvkové organizace MŠ Mezouň
  5. Schválení faktur nad rámec rozpočtového provizoria
  6. Zajištění požární ochrany obce
  7. Zastavovací studie – Kopanina
  8. Plánovací smlouva
  9. Ostatní