Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 29.3.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 29. března 2016 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je následující:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Výběrové řízení – měřiče rychlosti
  3. Zadání výběrového řízení na technický dozor na stavbu splaškové kanalizace
  4. Smlouva s firmou VaK Beroun a.s.
  5. Prodej poz. č.parc. 345/6
  6. Biopopelnice – Smlouva na likvidaci bioodpadů
  7. Ostatní