Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 28.11.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 28. 11. 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu je následující:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu
  3. Smlouva o zřízení věc. břemene na poz č. parc. 406 pro vedení kNN k poz.č.parc. 399/270
  4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene na poz.č. parc.351/1, 352/3 pro vedení kNN k poz.č.parc. 351/3
  5. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2016
  6. Schválení úvěru na stavbu splaškové kanalizace
  7. Plán inventarizace za rok 2016, složení inventarizační komise
  8. MAS Jihozápad – členství, příspěvek
  9. Ostatní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *