Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 24.11.2015

Obecní úřad MezouňZveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 24. listopadu 2015 od 18 hodin v budově OÚ.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ;
  2. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015;
  3. Rozpočtové provizorium rozpočtu obce na rok 2016;
  4. Plán inventarizace za rok 2014;
  5. Složení inventarizační komise;
  6. Vyhláška o odpadech – nové znění;
  7. Pronájem části poz. č. parc. 400/4;
  8. Pracovní úvazek starostky obce;
  9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce – poz. č. parc. 400/4; Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce – kNN na poz. č. parc. 400/1, 406, 407/3, 407/4 a 105/3;
  10. Ostatní (VÚJEZD – smlouva o spolupráci (komunikace obchvat); věcné břemeno – přípojka plynu).