Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 24.10.2016

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 24. října 2016 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Výběr dodavatele stavby Mezouň splašková kanalizace
  3. Výběrové řízení – manažerská činnost řízení projektu na akci „Mezouň splašková kanalizace“
  4. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
  5. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozč. parc. 406 pro vedení kNN k poz.č.parc. 399/270
  7. Pracovní úvazek starostky obce
  8. Ostatní: informace o půjčce na stavbu Mezouň splašková kanalizace; informace – výběrové řízení TDI – splašková kanalizace; informace o odvolání proti stavbě komunikace Na Lvech; p. Štípek – zpevnění vjezdu z poz. č.parc. 38/1