Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 27.12.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 27.12.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Výběr poskytovatele souvisejících služeb s provozováním obecní splaškové kanalizace v obci Mezouň – výběrové řízení
 2. Výběrové řízení na poskytovatele právních služeb
 3. Rozpočet obce Mezouň na rok 2019, Střednědobý výhled obce Mezouň na roky 2020-2021
 4. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2019, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na roky 2020-2021
 5. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2018
 6. Rozpočet Pláně na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021
 7. Rozpočet VYKO na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021
 8. Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na poz.č.parc. 105/7 kNN pro poz.č. 107/10
 9. Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na poz.č.parc . 400/1 kNN pro poz.č. 25
 10. Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na poz.č.parc. 135/106 a 407/3 kNN pro poz.č. 103/24,25,26,27
 11. Informace o kolaudaci splaškové kanalizace
 12. Úprava cen za likvidaci odpadů – firma AVE
 13. Informace – zimní údržba komunikací a chodníků – nákup techniky, personální zajištění
 14. Znalecký posudek na poz.č.parc. 323
 15. Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – cena vodného na r. 2019
 16. Ostatní