Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 26.11.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 26.11.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Příprava kolaudace splaškové kanalizace
  2. Zimní údržba komunikací a chodníků
  3. Dosyp – vybrané úseky nehotových chodníků a další dosypy (nabídka recyklátu)
  4. Územní plán – pověření k zastupování
  5. Zajištění právních služeb
  6. Doplnění výborů a komisí zastupitelstva obce
  7. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
  8. Příprava rozpočtu, rozpočtový výhled
  9. Rozpočtové opatření r. 2018
  10. Ostatní