Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 25.2.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 25. února 2019 od 18.00 hodin v zasedací  místnosti  obecního úřadu.

PROGRAM  JEDNÁNÍ:

  1. strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022
  2. stavební úpravy obecního úřadu – bezbariérový přístup
  3. informace starosty – možnost dopravních opatření na komunikacích KSÚS
  4. darovací smlouva – vodovodní řad na poz. č. 351/1
  5. dodatek ke smlouvě s VaK Beroun, a.s. – rozšíření vodovodní sítě
  6. žádost o poskytnutí dotace z MMR na workoutové hřiště
  7. ostatní