Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 29.9.2015

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29. září 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je následující:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Záměr výstavby RD a IS v lokalitě č. 4d) územního plánu
  3. Výstavba RD na poz.č.parc. 353/5
  4. Výstavba kanalizace výtlaky splašků Vysoký Újezd – SoD
  5. Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno pro výtlaky splašků
  6. Rozpočtové opatření č. 6
  7. Oplocení zahrady MŠ
  8. Žádost o dotaci na stavbu splaškové kanalizace (zpracovatel žádosti)
  9. MAS jihozápad – příspěvek od r. 2016
  10. Ostatní