Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 27.11.2014

Obecní úřad MezouňVeřejné zasedání obecního zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2014
  3. Pronájem části bývalé hasičské zbrojnice č. 16
  4. Výběr firmy pro zajištění zimní údržby komunikací
  5. Členství ve Svazu měst a obcí ČR
  6. Strategie obce na roky 2015-2020
  7. Ostatní