Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 27. září 2011

Obecní úřad Mezouň20.9.2011 – Zveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v úterý 27. září 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu jednání je mj. následující:

 • Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň
 • Bezúplatný převod pozemků, směna pozemků
 • Kanalizace – žádost o dotaci a organizace výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace
 • Propojení vodovodní soustavy Rastas-obec
 • Zábory veř. prostranství – firmy Rastas, Elektroštika,s.r.o. – ČEZ
 • Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2011
 • Oprava cesty č.405 – Dr. Pokorný na vlastní náklady
 • Instalace retardérů na komunikace III. tř. 10125 a 10126
 • Odměny zastupitelů
 • Výběr znaku obce
 • Rekonstrukce 2.části Spolkového domu

Kompletní program je dostupný na úřední desce.