Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 21.7.2015

Obecní úřad Mezouň

Zveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v úterý 21. července 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Smlouva o koupi poz.č.parc. 400/13,14
  3. Pronájem části poz.č.parc. 400/1
  4. Obecně závazná vyhláška o odpadech
  5. Darovací smlouva – příspěvek na drenážní roury
  6. Ostatní