Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 22.12.2014

Obecní úřad MezouňZveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v pondělí 22. prosince 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání zastupitelstva
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2015
  3. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014
  4. Rozpočtové opatření rozpočtu MŠ
  5. Smlouva s VaK Beroun na provozování vodovodu a kanalizace
  6. Plán inventarizace k 31.12.2014
  7. Složení inventurní komise
  8. Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
  9. Ostatní (zimní údržba, informace o projednání územně analytických podkladů Berounska)