Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 12.6.2012

Obecní úřad Mezouň6.6.2012 – Zveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v úterý 12. června 2012 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je následující:

  1. Závěrečný účet obce za rok 2011;
  2. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012;
  3. Plánovací smlouva na výstavbu inženýr. sítí na poz.č.parc. 135/111, 135/192, 135/195, 135/197;
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Telefonikou, a.s. na vedení telekomunikačního kabelu;
  5. Smlouva o bezplatném pronájmu klubovny ve Spolkovém domě;
  6. Smlouva o směně pozemků s paní T. Rosenbaumovou;
  7. Výběrové řízení na vybavení dětské hřiště – zadávací dokumentace;
  8. Informace z jednání sdružení Pláně a VYKO;
  9. CzechPOINT.