Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010

9.12.2010 – Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná ve středu 15.12.2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Spolkový dům Mezouň
2) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu roku 2010
3) Rozpočtové provizorium na rok 2011
4) Změna složení finančního výboru, složení komisí
5) Schválení podání žádostí o dotace z fondů Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství
6) Nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích v důsledku změny daňového řádu
7) Změna vyhlášky 3/2001 o nakládání s komunálním odpadem
8) Ostatní