Nezařazené

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva – 3.11.2014

Obecní úřad MezouňZveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 3. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 6. Ustanovení dalších komisí a jejich složení
 7. Oprávnění k podepisování v peněžních ústavech
 8. Nákup pozemků za účelem zbudování chodníků