Obecní úřad

Poplatek ze psů na rok 2019

Splatnost poplatku ze psů je 30. března 2019. Poplatek činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Platí se za psy starší 3 měsíců. Více se dozvíte na stránce Poplatek ze psů.