Nezařazené

Poděkování

Paní Danuše Majerová z Mezouně, která nyní pobývá se svým mužem v Domově seniorů TGM v Berouně, darovala naší obci tři krásná díla z keramiky, která vlastnoručně vyrobila. Je to kaplička sv. Jana Nepomuckého ve dvojím provedení a studánka „Tři habry“ na Vysokém Újezdě. Tato keramika bude vyvěšena na obecním úřadě v Mezouni.

Obec tímto moc děkuje a přeje do dalších let hodně zdraví a ještě spoustu takových krásných děl.