Události

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 4.4.2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Mezouň, které se bude konat:

Dne

Od

Do

04.04.2019

7:30

17:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přehled dotčených nemovitostí:  1 ,  101 ,  103 ,  11 ,  111 ,  115 ,  12 ,  128 ,  129 ,  13 ,  135 ,  14 ,  142 ,  145 ,  15 ,  16 ,  167 ,  17 ,  172 ,  173 ,  18 ,  184 ,  19 ,  2 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  3 ,  4 ,  40 ,  41 ,  43 ,  45 ,  46 ,  47 ,  48 ,  49 ,  5 ,  50 ,  52 ,  53 ,  54 ,  55 ,  56 ,  59 ,  6 ,  65 ,  68 ,  69 ,  70 ,  72 ,  73 ,  75 ,  77 ,  79 ,  91 ,  93 ,  94 ,  95 ,  parc.č. 239/5 ,  parc.č. 240/6.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.