Události

Oznámení o výběru poplatků – hřbitov Lužce

Oznámení o výběru poplatků z hrobů na období dalších 10 let

Obecní úřad Lužce tímto oznamuje , že počínaje dnem 19.5.2021 v době úředních hodin zahájí výběr plateb za pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti ( hřbitově ) v Lužcích. Nájemné bude činit 1000,-Kč na 10 let za jednohrob a 2000,-Kč za dvojhrob. Nájemné bude těmito částkami zaplaceno na období 1.1.2021 až 31.12.2030.

Nájemné lze platit v hotovosti v době úředních hodin na OÚ v Lužcích nebo bankovním převodem na č. ú. 11826131/0100  KB Beroun. Platbu je třeba identifikovat číslem hrobu nebo jménem.

V každém případě je nutné podepsat dodatek smlouvy na pronájem hrobového místa plátcem osobně na OÚ v Lužcích.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte na číslo 606 259 577 (starosta) nebo 723 148 165 (zástupce starosty). Na pevnou linku 311675832  lze volat v době úředních hodin.

Ukončení výběru předpokládáme ke konci října letošního roku. Termín je zvolen tak, aby každý plátce měl dostatek času na zaplacení i k vyřízení podpisu dodatku smlouvy.

 Zastupitelstvo obce Lužce