Události

Oznámení o provádění odečtů elektřiny

Logo ČEZ Deistribuce

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 30.8.2019 – 12.9.2019 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Mezouň.

Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.

Odečtem a vizuální kontrolou elektroměru předcházíme případných nesrovnalostem při vyúčtování. Toto oznámení se týká všech zákazníků bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.

Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce

Další informace: