Nejčastější dotazy – splašková kanalizace

Jaká je výše stočného a jak se výše stočného stanovuje?

Stočné pro rok 2019 je 58,70 Kč / m3 (cena vč. DPH).

Cena stočného uvedená v ceníku VaK Beroun, a.s. je výsledkem kalkulace ceny stočného na rok 2019 a týká se nové splaškové kanalizace. Tato kalkulace vychází vzhledem k začátku provozu z odhadu nákladů na provozování a z odhadu množství splaškových vod, které budou do kanalizace vypuštěny. Protože tyto vstupy jsou pouze odhadované, bylo po dohodě s VaK Beroun, a.s. stočné stanoveno cca ve stejné výši, jako vodné. Vodné pro rok 2019 pak zůstává stejné, jako bylo v roce 2018.

Cena stočného bude v následujících letech upravována na základě vstupních údajů z předchozích období.

V současné době dosluhuje kořenová čistírna splaškových vod v lokalitě pod Letníkem. Stočné, které bylo dříve uváděno v ceníku, se týkalo této čistírny. Prodloužení provozu této čistírny není možné. Tato čistírna navíc ani nedokázala kapacitně pokrýt celou obec.

Co nastane po datu 30.4.2019 pokud se do té doby nestihneme připojit?

Obec Mezouň předpokládá, že se připojí všichni odběratelé, kteří uhradili počáteční příspěvek a na území jejich nemovitostí vznikají splaškové vody. V jednotlivých technicky odůvodněných případech je možné provést napojení kanalizační přípojky do nové kanalizace i po datu 30.4.2019. Minimálně je však již třeba mít provedenu kontrolu a odevzdánu PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE. Zde je třeba upozornit, že v případě pochybností o způsobu likvidace splaškových vod mohou být po vlastnících nemovitostí vyžadovány relevantní dokumenty prokazující zákonnou likvidaci splaškových vod. Pokud je např. provozována bezodtoková žumpa, musí být doklady o likvidaci splaškových vod uschovávány pro předložení kontrole ze strany oprávněných orgánů!

Proč připojení do kanalizace nezajišťuje a nefinancuje obec?

Přípojky na soukromých pozemcích nebyly součástí dotace, a proto si náklady na část na soukromém pozemku řeší každý vlastník individuálně. Odvádění splaškových vod z obce bylo dlouhá léta problematickým bodem občanského soužití v obci. Nová splašková kanalizace přináší komplexní řešení.