Komunitní centrum

Obec Mezouň hledá sociálního pracovníka do Komunitního centra

Obec Mezouň hledá na Dohodu o provedení práce Sociálního pracovníka. Hlavní činností Sociálního pracovníka v komunitním centru je poskytování sociálního poradenství.

Vzhledem k tomu, že tato pozice je vázaná na dotaci, Sociální pracovník musí splňovat jeden z bodů kvalifikace viz níže.

Smluvní vztah s obcí je Dohodou o provedení práce ve výši úvazku 16 hodin měsíčně, hodinová sazba 150 – 200 Kč a proplacení cestovních náhrad.

Požadovaný nástup od 1.8.2022.

V případě zájmu prosím zašlete svůj kontakt vč. doložené kvalifikace do 31.7.2022 na emailovou adresu: kc@mezoun.cz.

Kvalifikace na pozici sociální pracovník dle zákona o soc. službách:

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je dle ust. § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b) – zrušeno novelou zákona o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2017

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998 – zrušeno novelou zákona o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2017

 

Ke stažení: