Nezařazené

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků na svých webových stránkách www.uzsvm.cz. Doporučujeme Vám proto, abyste se do tohoto seznamu podívali, zda náhodou Vám nebo Vašim předkům nepatří nějaká nemovitost.

Pozor! Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv. bezprizorní majetek přejde na stát.

Související informace: