Nezařazené

Zaniklé místní názvy v Mezouni

V roce 1963 dokončil bývalý kronikář Alois Bláha přílohu k obecní kronice s číslem III., která nese název „Pomístná jména obce Mezouně„. Zde zachytil místní názvy tehdy běžně používané ale i zaniklé. Celkem jich bylo téměř čtyřicet.

Po dalších téměř padesáti letech se některé místní názvy používají i nadále, ale některé dnes dokáží zařadit už jen pamětníci. V níže uvedeném seznamu je přehled zaniklých místních názvů, které se v roce 2012 již nepoužívají. Přehled běžně používaných místních názvů je dostupný v rubrice Obec a okolí.

Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, ozvěte se nám na adresu dan.kokrda@mezoun.cz.


Mezi Tachlovskýma (též V Tachlovských)

Pole ve východní části katastru u Tachlovic. Kdysi tudy vedla polní cesta od Nučic ke křížku, který stál u cesty z Mezouně do lesa Březná. Pojmenování vzniklo od toho, že mezouňské pozemky byly vklíněny mezi tachlovické pozemky.


Na Červené mezi

Pole uprostřed dnešního lánu na pravé straně silnice vedoucí na Vysoký Újezd (mezi bývalou polní cestou na Vysoký Újezd a mezi lokalitou „V Pískách“). V těchto místech byla šachtička, v níž se těžila červená a rudá hlinka, o kterou byl tehdy velký zájem v keramických závodech. Také pole zde bylo zabarveno do červena.


Na Chmelnici

Pole vedle vodoteče vedoucí od Vysokého Újezda k lesu Březná, kde se kdysi pokusně pěstoval chmel pro pivovar velkostatku na Vysokém Újezdě. Pivovar zanikl kolem roku 1900. Také chmelu se zde nedařilo a tak byla chmelnice zrušena. Místo se nachází již v katastru obce Vysoký Újezd.


Na Jezírkách

Pole nacházející se nalevo od cesty vedoucí do lesa Březná. Kdysi z této cesty odbočovala doleva polní cesta a vedla směrem na východ na Tachlovice. Po pravé straně této cesty směrem od vsi zde byly menší „močálové“ rybníčky, které byly později vysušené.


Na Klínech

Pole na levé straně cesty vedoucí do lesa Březná, které kdysi bylo sevřeno polními cestami do tvaru klínu (cesta od vsi do lesa a zrušená cesta od Nučic). V místě křížení těchto cest stával křížek (viz „U Markovic křížku“).


Na Kopanině

Pole nacházející se vpravo vedle cesty vedoucí do Háje (mezi Hájem a posledními domy). Původně zde býval les, který byl po vykácení „skopáván na pole“. Odtud vznikl název lokality.


Na Kopcích

Pole uprostřed dnešního lánu na pravé straně silnice vedoucí na Vysoký Újezd. Kdysi kolem něj vedla polní cesta na Vysoký Újezd.


Na Lbech (též Na Lvech)

Pole a část louky po levé straně silnice na Krahulov (pole se nachází v nučickém katastru). Podle pověsti zde bývalo staré slovanské pohřebiště.


Na Mírách

Místo se nachází na konci Letníku nalevo od pěšinky spojující Letník se silnicí na Krahulov. V 18. století zde byla místním občanům prodávána úzká políčka – odtud také vznikl název.


Na Punčoše

Pole po levé straně cesty vedoucí do lesa Březná (přibližně v polovině), které mělo tvar punčochy. Nacházelo se těsně vedle pole „Na Klínech“.


Na Štáralce

Pole nacházející se po pravé straně cesty vedoucí do lesa Březná za domem čp. 77. Dříve zde bývala špatná půda, takže orba byla velmi náročná. Podle toho prý říkali sedláci, že jedou „štárat“ – místo „orat“.


Na Štěpnici

Pole na západním okraji obce mezi posledními domy a cestou vedoucí do Háje. Kdysi zde býval velký ovocný sad a odtud vznikl název místa (podle štěpů).


Na Velkém kuse

Lán na levé straně silnice vedoucí na Vysoký Újezd, který kdysi patřil k bývalému Mezúnovu dvoru. Lán byl rozparcelován na počátku 18. století místním rolníkům.


Na Zelništi

Pole na levé straně cesty vedoucí do lesa Březná (nedaleko křižovatky „U Křížku“). Název mohl vzniknout od bývalé zelné zahrady.


Od Mařánkovic

Dlouhá louka mezi silnicí na Krahulov a Letníkem. Pojmenování vzniklo podle bývalé dřevěné chalupy u Mařánků (čp. 8 – vedle rybníka).


Pod Pastouškou

Část louky za domem čp. 36, kde dříve bydlel obecní pastýř. Nachází se u silnice směrem na Krahulov mezi posledními domy a místní částí „V Lukách“.


U Březné

Pole u lesa Březná na hranici mezouňského a tachlovického katastru.


U Cihelny

Místo se nachází v těsné blízkosti rekreační oblasti „V Háji“ (v jihovýchodní části). Kdysi zde stála stará cihelna, z níž se však nic nedochovalo. Dnes zde najdeme pouze menší prohlubeň, kde se kopala hlína.


U Hájovny

Bývalá mezouňská hájovna se nacházela v čp. 39, což byla samota u cesty vedoucí na Loděnice (pod Hájem). Ještě nedávno se zde říkávalo „U Salaše“, neboť zde stála salaš místního zemědělského družstva pro chov jalovic. Dnes jsou bývalé louky zastavěny a nově je lokalita označována „Pod Hájem“.


U Hruštičky

Stará planá hruštička stála u bývalé polní cesty vedoucí z Mezouně na Vysoký Újezd (za „Červenou mezí“).


U Jelínkovic skály

Dnešní pole na levé straně cesty do lesa Březná. Na pozemku rolníka Ferd. Jelínka z Letníku se dříve těžil kámen pro stavební účely. Nacházel se u bývalé polní cesty od Nučic k lesu Březná (k „Markovic křížku“).


U Křížku na Letníku

Viz „Na Vyhlídce“.


U Křížku v Lukách

Dřevěný kříž stával v místní části „V Lukách“ po levé straně silnice na Krahulov (za vesnicí).


U Markovic křížku

Dřevěný křížek se nacházel na levé straně cesty vedoucí do lesa Březná v místě, kde zleva ústila bývalá polní cesta od Nučic. Údajně zde stával už od 14. století a byl postaven tak, aby jeho horní rameno ukazovalo směr cesty na Karlštejn. Křížek stál na poli „Na Klínech“, které patřilo rolníku Markovi. Odtud vzniklo pojmenování křížku. Kousek za křížkem směrem od Mezouně byla po levé straně cesty stará pískovna.


U Salaše

Viz „Pod Hájem“. Někdy se používá ještě označení „u bývalé salaše“.


U Újezdských hranic

Pole na levé straně silnice u Vysokého Újezda.


V Jalovčinách

Les a pole v západní části katastru táhnoucí se od nové výstavby „Pod Hájem“ a od rekreační oblasti v Háji směrem k lesu Hačka. Původně zde byl všude les, který byl později vykácen. Od té doby zde rostlo především jalovčí.


V Lohovi

Louka po pravé straně silnice vedoucí dolů k bývalé salaši (dnešní lokalita „Pod Hájem“), přibližně od trafostanice u bytovky k potoku. Název vznikl podle toho, že blízké okolí bylo porostlé hlohem.


V Úvoze

Bývalá polní cesta napravo od silnice na Vysoký Újezd. Ve stejných místech byla polní cesta znovu vybudována po výstavbě poldru. Dnes se zde nově říká „U poldru“.


Za Hospodou

Pole naproti statku čp. 1, kde býval nejstarší mezouňský hostinec „Na Staré“, zrušený v roce 1908.


Za Humny

Pole v jižní části obce mezi poldrem a zástavbou.

Související odkazy: