Nezařazené

Termín pro zaplacení poplatku ze psů za rok 2012 je 30. března

Pes13.3.2012 – Upozorňujeme majitele psů na blížící se termín pro uhrazení poplatku ze psů za rok 2012. Poplatek je povinen majitel psa zaplatit bez vyzvání do 30. března 2012 (200 Kč za psa, za každého dalšího 300 Kč). Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Více viz Poplatek ze psů.