Obecní úřad

Letní informace starosty 11.7.2022

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí v obci Mezouň,

dovolte mi, abych Vám v této „letní“ informaci sdělil, že stavební úpravy Obecního úřadu Mezouň byly úspěšně završeny a obci byl vydán kolaudační souhlas. Z letošních menších realizací lze zmínit mimo jiné zhotovení vodorovného dopravního značení na křižovatce U Křížku. Obec intenzivně pracuje i na přípravě dalších větších i menších investičních záměrů. Jedná se např. o projekt Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství.

Čtyři roky uplynuly jak voda. Když dnes čtu rozhovor z listopadu 2018 – naleznete zde ( https://www.mezoun.cz/rozhovor-s-novym-starostou-ing-frantiskem-kubaskem/, naskýtá se i příležitost k malému bilancování. Ještě v roce 2018 se podařilo zkolaudovat a v roce 2019 spustit naši novou splaškovou kanalizaci. Jde pravděpodobně na dlouhá léta o finančně i organizačně největší projekt, kdy jen proinvestované prostředky několikanásobně převýšily celý roční rozpočet obce. Dále následovalo zbudování zbývajících cca 2/3 chodníků včetně kolaudace a mnoho dalších méně i více viditelných akcí až k dokončení stavebních úprav Obecního úřadu Mezouň. Naše obec Mezouň konečně získala důstojné sídlo.

Když jsem naposledy kontroloval naši mateřskou školu, pořídil jsem foto lípy slavnostně zde zasazené 17. listopadu 2018. Přikládám foto současné a foto ze sázení před téměř čtyřmi lety. Strom roste z kořenů a bez kořenů zahyne. A stejně tak obec. Nezapomínejme na své kořeny!

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň, stejně jako v předchozích letech Vám přeji příjemné léto, dětem hezké prázdniny a těm, kteří se vydají na dovolenou, šťastný návrat domů. Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům zastupitelstva, úřednímu aparátu obce a dobrovolníkům za jejich čtyřletou práci a boj za zájmy občanů obce. Věřím, že v přicházející, nejspíše nelehké době budou obec Mezouň a Obecní úřad Mezouň zdrojem a symbolem stability a kontinuity.

S pozdravem
Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň