Nezařazené

Informace starosty 6.1.2019

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval, že ve výběrovém řízení na servisní firmu pro naši splaškovou kanalizaci zvítězila společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Smlouva s vítězem výběrového řízení byla již také projednána a schválena obecním zastupitelstvem. V následujících dnech bude podepsána a po dohodě smluvních stran bude stanoven termín, od kdy bude možné se ke splaškové kanalizaci připojit.

Dále mi zde dovolte jmenovitě poděkovat panu Odvárkovi za rychlou pomoc obci při řešení problému s vodovodními rozvody v naší mateřské školce.

S pozdravem
Ing. František Kubásek,
starosta obce Mezouň