Obecní úřad

Informace starosty – 26.6.2019

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň,

vzhledem k četným dotazům ohledně placení záloh za odvádění splaškových vod si Vás dovoluji požádat o trpělivost se začátkem zasílání jednotlivých úhrad. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. v současné době intenzivně připravuje příslušné smlouvy o odvádění odpadních vod. Čísla smluv pak budou sloužit jako variabilní symbol nezbytný pro párování plateb a tvorbu vyúčtování. K podpisu smluv budete obcí vyzváni.

V souvislosti se smlouvami Vás pak žádám o průběžnou aktualizaci počtu osob, který jste uvedli na PŘIHLÁŠCE ODBĚRATELE, a to dle skutečného stavu.

Ty z Vás, kteří se stále ještě k nové obecní kanalizaci nepřipojili a nebudou schopni doložit jiný zákonný způsob likvidace odpadních vod, musím upozornit, že za neoprávněné nakládaní s povrchovými nebo podzemními vodami, za které je dle vodního zákona považováno mj. vypouštění odpadních vod do nich, lze podle vodního zákona uložit pokutu až 100.000 Kč. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace lze pak podle zákona o vodovodech a kanalizacích uložit pokutu až 50.000 Kč. Věřím, že k těmto situacím v naší obci nedojde.

Závěrem pak na základě písemného požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upozorňuji na povinnost likvidovat dešťové vody na svých pozemcích. Proto není možné svody z okapů vypouštět na komunikace a na chodníky.

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň, přeji vám příjemné léto, dětem hezké prázdniny a všem, kteří se vydají na dovolenou, šťastný návrat domů.

S pozdravem

Ing. František Kubásek,
starosta obce Mezouň

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *