Nezařazené

Informace o nových občanských průkazech

Vzor občanského průkazu od r. 201220.1.2012 – Od 1. ledna 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem či bez čipu), který připomíná klasickou platební kartu. Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, titul a registrované partnerství. Správní poplatek se platí pouze za vydání nového průkazu v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního průkazu (100 Kč). Dále se platí za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let (50 Kč). Za občanský průkaz s čipem se platí poplatek ve výši 500 Kč (na čip lze nahrát např. elektronický podpis).

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu na nich uvedenou. Pokud má tedy občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů, nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem).

Více viz leták MV o nových občanských průkazech (pdf, 494 kB).