Kanalizace

Proč připojení do kanalizace nezajišťuje a nefinancuje obec?

Přípojky na soukromých pozemcích nebyly součástí dotace, a proto si náklady na část na soukromém pozemku řeší každý vlastník individuálně. Odvádění splaškových vod z obce bylo dlouhá léta problematickým bodem občanského soužití v obci. Nová splašková kanalizace přináší komplexní řešení.