Kanalizace

Jaká je výše stočného a jak se výše stočného stanovuje?

Stočné pro rok 2019 je 58,70 Kč / m3 (cena vč. DPH).

Cena stočného uvedená v ceníku VaK Beroun, a.s. je výsledkem kalkulace ceny stočného na rok 2019 a týká se nové splaškové kanalizace. Tato kalkulace vychází vzhledem k začátku provozu z odhadu nákladů na provozování a z odhadu množství splaškových vod, které budou do kanalizace vypuštěny. Protože tyto vstupy jsou pouze odhadované, bylo po dohodě s VaK Beroun, a.s. stočné stanoveno cca ve stejné výši, jako vodné. Vodné pro rok 2019 pak zůstává stejné, jako bylo v roce 2018.

Cena stočného bude v následujících letech upravována na základě vstupních údajů z předchozích období.

V současné době dosluhuje kořenová čistírna splaškových vod v lokalitě pod Letníkem. Stočné, které bylo dříve uváděno v ceníku, se týkalo této čistírny. Prodloužení provozu této čistírny není možné. Tato čistírna navíc ani nedokázala kapacitně pokrýt celou obec.