E-ARCHIV OBCE MEZOUŇ

Kroniky - obsah a rejstříky

 

Příloha kroniky č. 5 - Jednotné zemědělské družstvo Mezouň (1952 - 1975)

Obsah svazku dle stránek

Vyberte rejstřík:  dle stránek  |  věcný  |  jmenný


PopisStrana
Historie zemědělství
svazek 6, str. 3
Katastrální mapy Mezouně
svazek 6, str. 23
Mezouňský dvůr - historie
svazek 6, str. 25
Statky v Mezouni
svazek 6, str. 30
Poslední rolníci před založením JZD
svazek 6, str. 31
Založení JZD
svazek 6, str. 32
Předsedové JZD
svazek 6, str. 39
Majetek sedláků vložený do JZD
svazek 6, str. 42
Salaš JZD
svazek 6, str. 43
Zelniště
svazek 6, str. 53
Kravín JZD
svazek 6, str. 54
Luka
svazek 6, str. 57
Mechanizace JZD
svazek 6, str. 58
Výroční schůze JZD v r. 1956
svazek 6, str. 59
Zájezd zemědělců do Dánska
svazek 6, str. 62
Zájezd zemědělců do Německa
svazek 6, str. 70
Plánek - tutlecí boudy u Čubů
svazek 6, str. 74
Živočišná výroba JZD
svazek 6, str. 75
Mapa honů JZD
svazek 6, str. 89
Majetek sedláků vložený do JZD
svazek 6, str. 93
Koně v Mezouni
svazek 6, str. 101
20. výročí JZD Mezouň
svazek 6, str. 106
Výroční schůze JZD v r. 1973
svazek 6, str. 113
Objekty JZD v obci
svazek 6, str. 122
Grafy a diagramy výroby JZD
svazek 6, str. 128
Čestné uznání čs. vlády pro JZD Mezouň
svazek 6, str. 132
25. výročí JZD Mezouň
svazek 6, str. 135
Zničená úroda v r. 1974
svazek 6, str. 146
Žně v r. 1974
svazek 6, str. 148
Výroční schůze JZD v r. 1975
svazek 6, str. 150
Sovětská delegace v r. 1975
svazek 6, str. 152
Spojení JZD Mezouň s JZD Mořina
svazek 6, str. 167
Výroční schůze JZD v r. 1976
svazek 6, str. 179
Plakát - JZD Mezouň jako vzor
svazek 6, str. 190

Obecní úřad Mezouň, 2011–2013, web: www.mezoun.cz.

Aplikaci E-archiv vytvořil D.K.