E-ARCHIV OBCE MEZOUŇ

Kroniky - obsah a rejstříky

 

Příloha kroniky č. 1 - Historie obce Mezouně od nejstarších dob po současnost (1966)

Rejstřík věcný

Vyberte rejstřík:  dle stránek  |  věcný  |  jmenný


PopisStrana
Archeologické nálezy v obci
svazek 2, str. 1
Bitva u Loděnic 1179
svazek 2, str. 2
Bitva u Loděnic 1432
svazek 2, str. 2
Cholera v roce 1836
svazek 2, str. 11
Homole (Dušníky - dnes Rudná)
svazek 2, str. 2
Hrnčírny
svazek 2, str. 14
Hrnčírny
svazek 2, str. 16
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
svazek 2, str. 12
Kostel sv. Jakuba (Tachlovice)
svazek 2, str. 9
Leták z 2. sv. války (březen 1945)
svazek 2, str. 20
Majitelé domů v roce 1700
svazek 2, str. 10
Majitelé domů v roce 1740
svazek 2, str. 10
Majitelé domů v roce 1770
svazek 2, str. 8
Majitelé domů v roce 1770
svazek 2, str. 10
Název obce - vznik
svazek 2, str. 3
Nučické doly
svazek 2, str. 12
Potravinové lístky z 1. sv. války
svazek 2, str. 17
Požár v roce 1842
svazek 2, str. 11
Pruské vojsko v Mezouni (1866)
svazek 2, str. 13
Sbírka na Národní divadlo
svazek 2, str. 13
Sbor dobrovolných hasičů
svazek 2, str. 14
Škola ve Vysokém Újezdě
svazek 2, str. 11
Těžba keramických jílů a malířské hlinky
svazek 2, str. 12
Vyhláška z 15.3.1939 (obsazení Protektorátu)
svazek 2, str. 19

Obecní úřad Mezouň, 2011–2013, web: www.mezoun.cz.

Aplikaci E-archiv vytvořil D.K.