E-ARCHIV OBCE MEZOUŇ

Kroniky - obsah a rejstříky

 

Příloha kroniky č. 1 - Historie obce Mezouně od nejstarších dob po současnost (1966)

Obsah svazku dle stránek

Vyberte rejstřík:  dle stránek  |  věcný  |  jmenný


PopisStrana
Nejstarší dějiny Mezouně (vykopávky)
svazek 2, str. 1
Bitvy u Loděnic (1179 a 1432)
svazek 2, str. 2
Historie obce od první zmínky v r. 1025 do 18. stol.
svazek 2, str. 3
Historie kostela v Tachlovicích
svazek 2, str. 9
Rok 1700 - 1770
svazek 2, str. 10
Rok 1790 - 1842
svazek 2, str. 11
Rok 1845 - 1865
svazek 2, str. 12
Rok 1866 - 1881
svazek 2, str. 13
Rok 1887 - 1899
svazek 2, str. 14
Rok 1905 - 1919
svazek 2, str. 15
Rok 1919 - 1929
svazek 2, str. 16
Přílohy (potravinové lístky, letáky)
svazek 2, str. 17

Obecní úřad Mezouň, 2011–2013, web: www.mezoun.cz.

Aplikaci E-archiv vytvořil D.K.