Nezařazené

Dotace z EU pro drobné podnikatele

Vlajka EU29.6.2011 – Drobní podnikatelé s méně než deseti zaměstananci mají letos možnost naposledy získat dotaci na zakládání a rozvoj mikropodniku. Jedná se o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III., opatření 1.2), program by měl být vyhlašován letos na podzim (podávání žádostí v říjnu 2011). Doporučená minimální investice je 300 000 Kč.

Z dotace je možné financovat např. nákup strojů, technologií a dalšího zařízení, rekonstrukci a modernizaci budov a novostaveb, úpravy povrchu v areálu provozovny, připojení k technické infrastruktuře, nákup vybavení provozovny, pořízení nezbytné výpočetní techniky, projektovou a technickou dokumentaci, nákup pozemků a staveb.

Zájemci si mohou na obecním úřadě vyžádat prospekt od jedné ze společností, která zajišťuje zpracování a administraci žádosti o dotaci.