Události

Dopravní omezení na cestě na Loděnice od 6. května

Dopravní omezení na místní komunikaci Na Loděnice v termínu 06.05.2024 – 14.06.2024

V termínu 06.05.2024 – 14.06.2024 budou prováděny na místní komunikaci na Loděnice výkopové práce z důvodu posílení elektrické distribuční soustavy (uložení kabelu NN v rámci realizace stavby „BE-Mezouň, č.p. 180, kNN, SDO22“).

Realizace bude probíhat v etapách po 40 m. Po dobu realizace dojde ve vyznačeném úseku dle jednotlivých etap k dopravním omezením.

Během těchto omezení bude po celou dobu zachován vjezd k přilehlým nemovitostem a průjezd pro vozidla na vozovce.

Více informací:

Mapka s vyznačením lokality
Mapka – vyznačení výkopových prací