Události

Dopravní omezení na cestě k Šímovi prodlouženo do 5.7.2024

Stávající dopravní omezení na místní komunikaci Na Loděnice, realizované z důvodu posílení elektrické distribuční soustavy (uložení kabelu NN v rámci realizace stavby „BE-Mezouň, č.p. 180, kNN, SDO22“), které mělo trvat do 14.06.2024, bude prodlouženo do 05.07.2024, z důvodu zpoždění výkopových prací.

Do 05.07.2024 bude probíhat pokládka kabelu, zasypávání výkopů a uvedení povrchů do původního stavu.

Realizace bude probíhat v etapách po 40 m. Po dobu realizace dojde ve vyznačeném úseku dle jednotlivých etap k dopravním omezením.

Během těchto omezení bude po celou dobu zachován vjezd k přilehlým nemovitostem a průjezd pro vozidla na vozovce.

Zhotovitel – ENERGON Grid s.r.o. se omouvá všem obyvatelům a vlastníkům nemovitostí za komplikace spojené s prodloužení termínu realizace i dopravního omezení a děkuje za pochopení.