Územní plán

Blíží se termín pro připomínky k územnímu plánu

Děkujeme všem, kteří již podali připomínky k návrhu územního plánu obce Mezouň pro tzv. společné jednání s dotčenými orgány. Upozorňujeme, že občané a majitelé pozemků mohou podat svou připomínku k návrhu do čtvrtka 21. července 2022 (včetně). Připomínky je nutné zaslat nebo doručit písemně vč. vlastnoručního podpisu.

Více informací se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/navrh-uzemniho-planu-pro-spolecne-jednani/

Připomínky a námitky bude možné podávat ještě v rámci veřejného projednávání návrhu územního plánu. Tato fáze bude následovat po vypořádání prvních připomínek od dotčených orgánů, sousedních obcí a od občanů a majitelů v rámci tvz. společného jednání.