Kanalizace

Asfaltování hlavní silnice, stavba chodníků a dokončení kanalizace v Mezouni

Vážení občané,

výstavba kanalizace se pomalu blíží ke konci, a proto bychom Vás chtěli informovat o tom, co se bude v obci dít v nejbližších dnech.

Od 19. července do začátku srpna jsou v plánu přípravné práce na asfaltování hlavní silnice v celé šíři (frézování vozovky, odvodnění komunikace, úpravy podkladu nad výkopy atd.). Kvůli asfaltování jsme nechali podél hlavní silnice vybudovat obrubníky pro chodníky, abychom v budoucnu už nemuseli do nové komunikace zasahovat.

Dokončení chodníků je v plánu na Letníku do konce tohoto roku. Úsek od Křížku přes náves se bude řešit samostatně po provedení výběrového řízení.

Zde je harmonogram prací na nejbližší období:

  • Čtvrtek 19. července – frézování vozovky na Letníku (příp. je možné, že se začne v odpoledních hodinách i na druhém úseku od Křížku na Krahulov). Během frézování bude příslušná silnice uzavřena. Průjezd bude možný v omezené míře pro občany, kteří zde bydlí.
  • Pátek 20. července – frézování vozovky v úseku od Křížku na Krahulov
  • Pátek 20. červencepřesun autobusové zastávky na Letník (jízdní řád se měnit nebude)
  • Sobota 21. července – zastávka autobusu se přesouvá zpět na náves k obchodu Jednoty
  • Od pondělí 23. července – případné dodělávky malou frézou a další přípravné práce před vlastním asfaltováním (odvodnění, úprava povrchu nad výkopy atd.)
  • Čtvrtek 2. srpna a pátek 3. srpna  – asfaltování v úseku od Krahulova přes náves ke křižovatce U Křížku
  • Asfaltování Letník – termín se upřesní
  • 27. září 2018 – kolaudace kanalizace

Podrobnosti o dokončení kanalizace a napojování přípojek se dozvíte v samostatné informaci pravděpodobně během srpna.