Volby

2. kolo volby prezidenta republiky

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a
  • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku Mezouň je volební místnost Obecního úřadu Mezouň č.p. 72, 267 16 Mezouň.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

Informace ke stažení: