Vodovod

Připojení nemovitosti k vodovodu od roku 2010

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. prosince 2009 byl dále schválen investiční příspěvek za napojení na vodovod pro domy, které dosud nejsou připojeny. Částka za napojení činí 15 000 Kč pro každý jednotlivý dům.

Co je třeba ke zřízení vodovodní přípojky

Přidáno: 29.9.2009

Formulář – zřízení vodovodní přípojky (vydání územního souhlasu)

Přidáno: 31.8.2009

K dispozici je formulář ve formátu DOC a PDF:

Přílohy, které je nutné dodat spolu z „oznámením“: výpis z evidence nemovitostí na danou nemovitost, kopie katastrální mapy a technický popis stavby (projekt, který zpracovává každému VaK Beroun za 1 000 Kč)

Formuláře VAK Beroun ke stažení

Oba vyplněné formuláře spolu s kopií katastrální mapy je třeba doručit na Obecní úřad.
V katastrální mapě vyznačte parcelu pro kterou se bude přípojka budovat.